Araştırma Alanları

Bölümümüz, Deprem Mühendisliği dalının birçok alanında öncü çalışmalar yürütmüştür. Bunlar arasında  deprem tehlikesi ve risk analizleri, deprem oluşumu ve yer hareketinin modellenmesi, bileşen ve sistem güvenilirliği, yapılar ve bileşenleri üzerinde deneysel araştırmalar, yer hareketinin hasar verme potansiyelinin belirlenmesi ve depreme dayanıklı tasarım yöntemlerinin geliştirilmesi sayılabilir.

Bölümün ana araştırma alanları şunlardır:

 
Bölümün yürütmüş olduğu araştırma projelerinden bazı örnekler aşağıda sunulmaktadır: 
 
 • Türkiye ve Komşu Bölgelerde Deprem Tehlikesinin Belirlenmesi
 • Kuvvetli Deprem Yer Hareketinin Özellikleri
 • İstanbul Metropolitan Alanının Deprem Risk Analizi
               Yönetici Özeti (PDF)
               Rapor
 • İzmir Kenti için Deprem Senaryosu ve Deprem Master Planı                              
 • Istanbul Deprem Master Planı (PDF)
                İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenmiştir.  
 • Deprem Risklerinin Azaltılması için Mikrobölgeleme
                SDC tarafından desteklenmiş, DRM tarafından yürütülmüştür.
 • Ayasofya Müzesi’nin Deprem Performansı
 • Süleymaniye, Sultan Ahmet ve Mihrimah Camiilerinin Deprem Performansının Belirlenmesi
 • Mevcut Karayolu Köprülerinin Deprem Davranışı
 • Betonarme ve Yığma Binaların Tamir ve Güçlendirmesi
 • Kemer Barajların Deprem Davranışı
 • Hastane Binalarının Deprem Performansının Belirlenmesi
 • Müze Koleksiyonlarının Depremden Korunması 
 • İstanbul’daki Asma Köprüler için Yapısal Sağlık İzlemesi ve Erken Uyarı
 • Binaların Lineer Olmayan Deprem Davranışı
 • Deprem Sigortası için Portfolyo Hasar Tespiti
 • İstanbul Büyükşehir Alanında Bulunan Sanayi Tesislerinin Deprem Risklerinin Belirlenmesi