Tahribatsız Test Laboratuvarı

Tarihi yapılar gibi koruma altında olmaları nedeniyle fiziksel müdahalede bulunmanın mümkün olmadığı, ya da deprem ya da başka sebeplerle hasar görmüş veya çeşitli nedenlerle ulaşılması zor ya da imkansız olan köprü, bina, kule, baca gibi çeşitli yapıların yapısal malzeme özelliklerinin saptanması, yerinde ya da uzaktan titreşim ölçümleri yardımıyla dinamik davranış parametrelerinin belirlenmesi, üç boyutlu geometrilerinin belirlenmesi ve deformasyonların izlenmesi, yapısal çatlak boyut ve dağılımlarının belirlenmesi konularında sahip olunan güçlü makine ve ekipman altyapısıyla üniversiteler, kamu kuruluşları ve özel sektör tarafından yürütülen projelere destek sağlanmaktadır.

 Örnek Çalışmalar:

20 Kat ve Üzeri Binaların Dinamik Davranış Parametrelerinin Lazer Vibrometri Yöntemiyle Belirlenmesi, Boğaziçi Üniversitesi

Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi Minaresi Yapı Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü

Sultanahmet Camisi Minareleri Deformasyonlarının, Malzeme Özelliklerinin ve Dinamik Davranış Parametrelerinin Belirlenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü

İmrahor Camisi Yapı Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü

Aya Sofya Müze Binası Deformasyonlarının Lazer Tarama Yöntemiyle Uzun Dönemli İzlenmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı

Mihrimah Sultan Camisi Yapısal Deformasyonlarının Lazer Tarama Yöntemiyle Uzun Dönemli İzlenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü

Süleymaniye Camisi Yapısal Deformasyonlarının Lazer Tarama Yöntemiyle Uzun Dönemli İzlenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü

Fatih Camisi Yapısal Deformasyonlarının Lazer Tarama Yöntemiyle Uzun Dönemli İzlenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü

Bilgi için: Prof. Dr. Eser Çaktı