Yüksek Lisans Programı

Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (M.Sc.), en az 24 kredilik ders yükü, kredisiz Graduate Seminar dersi ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Programa inşaat mühendisliği lisans derecesine sahip olanlar kabul edilmektedir. 24 kredilik ders yükü, 500 ve 600 seviyesinde derslerden oluşmaktadır. Öğrenci, EQE 520, EQE 530, EQE 540, EQE 545 ve EQE 550 kodlu derslerden en az dört tanesini almak zorundadır. Akademik danışmanın onayı dahilinde programın bir kısmı - en fazla iki adedi kredili olmak üzere ve lisans seviyesinde alınmamış olmak kaydıyla - 400 seviyeli dersleri kapsayabilir.

Derslerin en az 3.00 not ortalaması ile tamamlanmasından sonra, öğrenci, tez danışmanının gözetiminde bir araştırma çalışması yapar. Çalışmanın bitiminde, tezini onaya sunar ve jüri önünde savunur. Yüksek lisans tezinin tanınan azami süre içinde tamamlanması gerekmektedir.

Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalında verilen tüm derslerin listesine ders özeti ile birlikte bölüm web sitesinin "Programlar" başlığı altından veya genel tanımları ile Boğaziçi Üniversitesinin Lisansüstü Programları sayfasından ulaşılabilir. Aşağıda verilen bağlantılar, yeni dersler veya ders isimlerindeki, tanımlarındaki veya üniversite senatosu tarafından kabul edilen kredi değerlerindeki değişiklikler hakkında en güncel bilgileri sunmaktadır:

http://eqe.boun.edu.tr/en/course-decriptions

http://www.boun.edu.tr/graduate/index_tur.html