Doktora Programı

Deprem Mühendisliği Doktora Programı (Ph.D.), deprem mühendisliği yüksek lisans derecesine (M.Sc.) sahip öğrenciler için, en az 24 kredilik ders yükü, kredisiz Graduate Seminar dersi ve doktora tezinden oluşmaktadır. Yüksek lisans derecesi inşaat mühendisliği, makina mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, jeofizik, fizik veya matematik dallarından olan öğrenciler için, öğrencinin akademik altyapısına bağlı olarak ek dersler alınması gerekebilir.

Ders yükü, program dahilinde açılan derslerden oluşmaktadır. Ders seçimi, akademik danışmanın yönlendirmesi ile, öğrenciye özgü hedefleri ve ihtiyaçları karşılamak üzere yapılır. 24 kredilik ders yükü, 600 seviyesindeki derslerden oluşur. Ancak, akademik danışmanın onayı ile kredili olarak en fazla iki adet 500 seviyesinde ders alınabilir.

Yüksek lisans eğitimi süresince Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı zorunlu derslerini veya muadillerini almamış olan öğrencilerin, bu derslerden en az ikisini, olağan doktora programına ek olarak almaları gereklidir.

Derslerin en az 3.00 not ortalaması ile tamamlanmasının ardından, öğrenci doktora yeterlik sınavına girer. Bu sınavın başarı ile geçilmesi gerekir. Sonrasında öğrenci, tez danışmanının gözetiminde doktora tezine başlar. Doktora teziyle ilgili çalışmaların bitiminde, öğrenci tezini onaya sunarak, tez jürisi önünde savunur. Doktora tezinin tanınan azami süre içinde tamamlanması gerekmektedir.

Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı’nda verilen tüm derslerin listesine ders özeti ile birlikte bölüm web sitesinin “Programlar” başlığı altından veya genel tanımları ile Boğaziçi Üniversitesi’nin Lisansüstü Programları sayfasından ulaşılabilir. Aşağıda verilen bağlantılar, yeni dersler veya ders isimlerindeki, tanımlarındaki veya üniversite senatosu tarafından kabul edilen kredi değerlerindeki değişiklikler hakkında en güncel bilgileri sunmaktadır:

http://eqe.boun.edu.tr/en/course-decriptions

http://www.boun.edu.tr/graduate/index_tur.html