Prof.Dr. Mustafa Erdik Sarsma Masası Laboratuvarı

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen M = 7.4 Kocaeli Depreminden sonra, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Bölümü, model yapıların ve yapısal bileşenlerin sismik davranışları üzerine testler yapmak üzere farklı boyutlarda üç sarsma masası edinmiştir. Sarsma masaları ve ilgili sensörler ve kontrol sistemleri, Deprem Mühendisliği Bölümünün yanındaki 300 metrekarelik bir bina olan Sarsma Masası Laboratuvarında bulunmaktadır.

Üç sarsma masasının en büyüğü, 3m x 3m plan boyutlarına sahip tek eksenli bir tabladır. Tablanın taşıma kapasitesi 10 tondur ve test numuneleri için yükseklik sınırı 6,5 m.'dir. Tabla, gerçek veya senaryo depremlerinin hareketlerini, 2g’ye kadar bir ivme ve +/- 12 cm.’ye kadar olan deplasmanlarla (toplam kurs 24 cm.) simüle edebilir. Sarsma masasının tahrik düzeneği, bir analog iç döngü (yer değiştirme tabanlı) ve dijital dış döngü (ivme geri besleme tabanlı) kontrol sistemleri tarafından kontrol edilen 3 kademeli bir servo valfa sahiptir. Bu masa, son yıllara kadar Türkiye'de bulunan tek sarsma masası idi. Masada yapılan testler, ölçeklendirilmiş yapıların (örneğin, yapısal çerçeveler, duvarlar, güçlendirme uygulamaları, camiler) deprem davranışını, yapı bileşenlerinin, cephe elemanlarının (örneğin, pencere, taş ve mermer kaplama plakaları), elektrik panolarının, güç dağıtım hatlarının, metal konektörlerin ve ankraj elemanlarının tam ölçekli deprem davranışını içerir.

Daha küçük olan ikinci sarsma masası, 1.2 m. ile 1.2 m. boyutlarında olan iki boyutlu bir elektro-mekanik sarsma tablasıdır. İki yatay yönde bağımsız eşzamanlı hareketleri 10g'ye kadar ivmelenme, 1.2 m / s hız ve +/- 12 cm yer değiştirme ile üretebilir. Tablanın taşıma kapasitesi 100 kg.'dır ve frekans aralığı 0-40 Hz.'dir. Bu tabla, elektronik cihazlar, müze eserleri ve panolar gibi daha küçük elemanların iki boyutlu deprem davranışını incelemek için kullanılır.

Üçüncü sarsma masası en küçüğüdür. Yük taşıma kapasitesi 23 kg. olan tek yönlü bir elektromanyetik çalkalayıcıdır. Bir soğutma kutusunun (örneğin bir buzdolabının) içine gömülü olup, temel olarak gaz kapatma sistemlerinin farklı sıcaklıklarda çalışmasının test edilmesinde ve ayrıca kalibrasyon ve sertifikalandırmalarında kullanılır.

 

İLGİLİ YETKİLİLER

 

TEKNİK SORUMLU