Mobil Sismik Sarsıcı

Bir kamyona entegre edilmiş, zemine yatay veya düşey yönde 0-225 Hz aralığında, 26.7 kN’a kadar istenilen özelliklerde dinamik yük uygulayabilen bir sarsıcıdan oluşmaktadır. Araç, zemin davranış analizleri, zemin-yapı etkileşimi testleri, yapısal davranış belirlemeleri ve benzeri çalışmalar için idealdir. Mobil olması nedeniyle Türkiye genelinde üniversiteler, kamu kuruluşları ve özel sektör tarafından yürütülen projelerde kullanılabilmektedir.

Mobil Sismik Sarsıcının kullanıldığı örnek çalışmalar:

Çevresel Yer Titreşimlerinin Palplanş ve Atık Kauçuk Yonga Dalga Bariyerleri ile Yalıtımı: Saha Deneyleri ve Sayısal Modelleme, Tübitak 119M613, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yenikapı ve Maltepe Miting Alanları Deprem Riskinin Belirlenmesi, Istanbul Büyükşehir Belediyesi

Bilgi için: