Yönetmelikler

 

     Aşağıda bu yönetmelik içerisinde kullanılan haritaları, Google Earth programı ile açılabilen "KMZ" formatında indirebilirsiniz:

 

50 yılda % 50 Aşılma Olasılığına karşılık gelen En Büyük Yer İvmesi (PGA, 72 yıl) KMZ dosyasi

 

50 yılda % 50 Aşılma Olasılığına karşılık gelen T=0.2 sn. Spektral Yer İvmesi (Sa (T=0.2s), 72 yıl) KMZ dosyası

 

50 yılda % 50 Aşılma Olasılığına karşılık gelen T=1.0 sn. Spektral Yer İvmesi (Sa (T=1.0), 72 yıl)  KMZ dosyası

 

50 yılda % 10 Aşılma Olasılığına karşılık gelen En Büyük Yer İvmesi (PGA, 475 yıl) KMZ dosyasi

 

50 yılda % 10 Aşılma Olasılığına karşılık gelen T=0.2 sn. Spektral Yer İvmesi (Sa (T=0.2s), 475 yıl) KMZ dosyasi

 

50 yılda % 10 Aşılma Olasılığına karşılık gelen T=1.0 sn. Spektral Yer İvmesi (Sa (T=1.0),  475 yıl) KMZ dosyasi

 

50 yılda % 2 Aşılma Olasılığına karşılık gelen En Büyük Yer İvmesi (PGA, 2475 yıl) KMZ dosyasi

 

50 yılda % 2 Aşılma Olasılığına karşılık gelen T=0.2 sn. Spektral Yer İvmesi (Sa (T=0.2s), 2475 yıl) KMZ dosyasi

 

50 yılda % 2 Aşılma Olasılığına karşılık gelen T=1.0 sn. Spektral Yer İvmesi (Sa (T=1.0s), 2475 yıl) KMZ dosyasi