ELER programı

Earthquake Loss Estimation Routine (ELER) programı, NERIES projesinin JRA3 iş paketi kapsamında geliştirilmiştir. Avro-Akdeniz bölgesinde deprem sarsıntısı ve olası kayıplarının hızlı bir şekilde tahmin edilmesini sağlar. Kodun, iki analiz modülü bulunmaktadır; EHA (Deprem Tehlikesinin Değerlendirilmesi) ve ELA (Deprem Kayıplarının Belirlenmesi). EHA modülü, yer hareketi şiddetini ve parametrelerin dağılımını kestirir. ELA modülü, EHA modülünden yer hareketi şiddeti ve parametrelerin bilgileri ile birlikte demografi ve bina envanteri bilgilerini kullanır. ELA Modülünün üç analiz seviyesi bulunmaktadır. Seviye-0 analizi magnitüd ve şiddet bilgilerine dayanarak can kaybı ve yaralanmaları kestirir. Seviye-1 analizi şiddet bilgisine dayanarak can kaybı ve yaralanmalar ile bina hasarını kestirir. Seviye-2 analizi ise, yer hareketi ve spektral parametrelere dayanarak can kaybı ve yaralanmalar ile bina hasarını kestirir.

 

Programın 3.1 (2010) versiyonu ayrıca boru hatları hasarı ile ekonomik kaybı kestirme araçlarını da içermektedir. Yazılımına aşağıda bulunan linkten ulaşılabilir:

 

ELER_DVD

ELER_v3_El Kitabı

 

ELER yazılım ve yöntemi halihazırda geliştirilmektedir.